MONERON 1 ЯНГИ УЗБЕКИСТОН  КаталоГ_RUS   КАТАЛОГ_UZ

«Янги Узбекистон» Президент дастури:

Фаргона шахрида экошахар курилиш ишлари олиб борилябди. Дашт марказида жойлашаетган,яшил шахар, минглаб оилалар учун мехнат килиш ва дам олиш масканига айланади. Курилишда иштирок этиш учун чет эл ва махаллий инвесторлари навбати ортиб бормокда. Экошахар улка худудида узига хос хажмга эга. Дам олиш ва мехнат килиш учун шароитларни яхшилаш максадида, гузал инфраструктара, ижтимоий ва комплекс шаклига эга турли хил масканлар курилиши режалаштирилган. Шахарчани сув билан таъминлаш ва об-хавосини яхшилаш максадида янги канал барпо килинябди. Шахарча худудида умумий майдони 70 гектарга тенг «Янги Узбекистон» боги курилади. Хозирги кунда энг сунгги русумдаги техника ва юкори малакали мутахассислар жадал иш боришмокда. Келгусида шахарчанинг кичик саноатлаштирилган худудида 20 минг иш уринлари яратилиши режалаштирилган. Бундан ташкари 300 та (7 дан 25каватгача) купкаватли уйлар, шифохона, мактаб, мактабгача таълим муассасалари,2 та спорт мажмуаси ва масжидлар курилиши хам режалаштирилган

Экошахар, умумий майдони 300 гектар

Курилишда корея услубидан фойдаланилмокда, турк мутахассислари хам жалб этилган. Саноат худудида электротехника ва текстил махсулотларини ишлаб чикаришини йулга куйиш режалаштирилган. Давлат рахбари массивни энг сунгги коммунал хизматлар ва алока тармоклари билан таъминлаш буйича топшириклар берган. Курсатиб утиб жоизки, массив худудининг мухандислик коммуникация ишлари ташкил этилган жойларда (сув кувурлари иссиклик манбаи, электрэнергия ва телефон йуллари) газ кувурларидан ташкари, шахарсозлик стандартларига кура, узунлиги 11км булган туннел курилади. Коммуникация йулларини таъмирлаш харажатларини кискартириш максадида туннел курилиши режалаштирилган. Вилоят курилиш бошкармаси бошкарувчи уринбосарининг сузларига кура, “худуддаги экинларни ва асфальт йулларни кайтадан казишга хожат йук  колмайди”. Туннелнинг уст кисмига пиёдалар учун йуллар хамда велосипед йуллари ёткизилади. Курилиш вазирининг биринчи уринбосари шуни таъкидлаб утдики, массив худудида умумий майдоннинг 56%ини яшил экинлар ташкил этади. “Хозирги кунда курилаетган массивлар ичида экологик ва энг яшил массив булади” деб таъкидлаб утди.

Савдо бўлими алоқалари

Нашрлар

Фарғонага инфотур
Фарғонага инфотур

Ахборот сафари - бу минтақадаги сармоявий муҳит билан танишиш ва шу билан бирга Ўзбекистоннинг бетакрор табиати, тарихи, фолклори, ошхонаси ва меҳмондўстлиги билан танишиш учун энг яхши имкониятдир. …

"Янги Ўзбекистон" массивидаги турар-жой ва инвестицион кўчмас мулк

Сизга "MONERON 1" янги уйидаги квартираларни таклиф қиламиз. Ажойиб жойлашув: парк, кўл, болалар боғчаси, мактаб, поликлиника ва дўкон ёнида. Фарғона шаҳрида экошаҳар барпо этилмоқда. Дашт ўртасида б …

EKO SHAHARDAGI QURILISHLAR
EKO SHAHARDAGI QURILISHLAR

Ўзбекистондаги экошаҳар инновацион ва ноёб жой бўлиб, у экологик барқарорликка ва табиат билан мувозанатли ҳаётга алоҳида эътибор қаратади. Ўзбекистон экошаҳари замонавий дунёнинг воҳаси бўлиб, у ерд …